Política de Privacitat

La confidencialitat, la seguretat de la informació i la protecció de dades de caràcter personal són valors fonamentals en l’entitat Smart Retail, S.L. Per aquest motiu, els facilitem la informació de la nostra política de privacitat:

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 2. La legitimació del tractament.
 3. Per quines finalitats demanem les seves dades.
 4. Durant quant de temps conservem les seves dades.
 5. A quins destinataris comuniquem les dades.
 6. Quins són els seus drets.

Smart Retail, S.L. s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda en el Reglament General RGPD 2016/679 UE i en la Llei de serveis de seguretat de la informació LSSI 34/2002.

1 | Responsable del tractament:

Smart Retail, S.L. amb NIF: B-65945073
Adreça postal: C / Bobinadora, 17, 08302 Mataró (Barcelona) Tel: 93.741.25.25
e-mail: dpo@smartretail.eu

2 | Legitimació del tractament:

La base de legitimació del tractament de les dades és:

 • El consentiment de l’usuari en emplenar els formularis
 • En donar-se d’alta com a client
 • Com destinatari d’un mail enviat des de MyRubric, com a signant d’un document
 • En procedir a la signatura d’un document generat amb MyRubric
 • Acceptar el tractament de dades per a les finalitats indicades en cada cas
 • Acceptar la nostra política de privacitat.

3 | Finalitat del tractament:

Les dades personals seran exclusivament utilitzades per als fins exposats en els formularis de recollida de dades.

Les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través dels formularis, de l’enviament de correus electrònics, així com les dades als quals Smart Retail, S.L. accedeixi a conseqüència de la seva navegació, consultes o sol·licituds realitzades a través de la pàgina web, seran recollides en un fitxer responsabilitat de Smart Retail, S.L.

El propòsit és:

 • Atendre consultes o sol·licituds
 • Enviar informació sobre novetats, productes o serveis relacionats amb MyRubric
 • Gestionar la relació comercial
 • Facturació i cobrament dels serveis contractats
 • Validar la signatura dels documents per part de les persones implicades en cada transacció, on les parts han utilitzat la nostra plataforma per a l’enviament d’un document per a la seva signatura

4 | Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual van ser recollides i no se sol·liciti la seva supressió o revocació. Sense perjudici de la seva conservació per a la posada a disposició de les autoritats competents pel compliment d’obligacions legals.

5 | Destinataris de les dades:

Les seves dades no seran comunicades a tercers excepte a les nostres empreses associades i pel compliment d’obligacions legals.

En alguns casos es donarà accés a les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa (enviament de newsletters, hosting de dades de pàgina web), amb tots ells es tenen signats els contractes de protecció de dades com a encarregats del tractament i en cap cas tractaran les dades per a fins propis.

6 | Drets en relació amb les seves dades personals:

L’usuari podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets de:

 • Accés a les seves dades per saber quins estan sent objecte de tractament.
 • Rectificació de les dades inexactes.
 • Supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Portabilitat en els casos previstos per la normativa i li seran lliurats en format estructurat a vostè o al nou encarregat del tractament que designi.
 • Limitació en determinades circumstàncies.
 • Oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació personal.

El termini màxim per a resoldre l’exercici dels drets és 1 mes des de la recepció de la sol·licitud.

L’usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstes en la legislació vigent, a l’atenció: Protecció de dades en el domicili social C / Bobinadora, 17, 08302 Mataró (Barcelona) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a dpo@smartretail.eu

En el cas de no ser atès satisfactòriament pot presentar una reclamació davant l’Autoritat espanyola de Protecció de dades.

Així mateix, a través de l’acceptació la política de privacitat reconeix que la informació i les dades facilitades són exactes i veraces.

7 | Mesures de seguretat:

Smart Retail, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

A més, MyRubric, per poder prestar els seus serveis de signatura electrònica, recull (entre d’altres), les dades dels seus usuaris i destinataris signants: data i hora de la signatura, accions realitzades (obertura de l’aplicació de signatura, pujada de fitxers, signatura, cancel·lació de signatura), i del dispositiu utilitzat: navegador web, geolocalització, IP i les dades biomètriques de la signatura.

8 | Mesures de seguretat de l’aplicació:

 • Les connexions entre el client / usuari i els servidors de MyRubric es fan a través de connexions segures mitjançant certificat SSL
 • Els documents o arxius s’emmagatzemen encriptades
 • Les contrasenyes s’emmagatzemen encriptades
 • Els servidors estan, dotats de solucions d’alta disponibilitat