MyRubric - Firma Online

Firma documents online

Edita, envia, firma i custodia
documents online.

MyRubric, permet una gestió rápida,
còmoda i 100% segura de documents.

Noves Funcionalitats

MyRubric - 100% Móvil

Ús 100% des del mòbil

Des d’avui l’ús de l’aplicació MyRubric pot ser utilitzada 100% des del mòbil, incloent totes les funcionalitats disponibles.

MyRubric - Plantilla

Plantilles

Incorporem l’ús de les Plantilles, que són documents que s’utilitzen quan has d’enviar el mateix document de forma recurrent i els únics canvis entre documents són camps específics de cada signant (nom, cognoms, DNI, adreça, mail, empresa, camps personalitzats, … etc). És una manera d’estalviar temps quan un mateix document s’envia moltes vegades.

MyRubric - Enviar

Enviament des del mòbil

Les dues funcionalitats anteriors permeten enviar documents en mobilitat des del teu smartphone.

Documents: Vàlid per documents disponibles al teu dispositiu mòbil.

Documents des de plantilles: La plantilla es pot crear i enviar al mateix moment, però el més habitual serà haver-la configurat amb anterioritat a l’oficina / casa. Especialment indicat per transaccions on la persona que genera el contracte està en mobilitat (ex: finques immobiliàries, auto-escoles, … etc) i la persona que firma està al mateix lloc o a un altre.

MyRubric

Camps personalitzats

Els camps personalitzats es poden fer servir per completar un document o plantilla amb informació addicional que es demana en el moment d’enviar el document mitjançant un formulari. Aquests camps personalitzats permeten gran flexibilitat alhora d’enviar documents, sobretot quan es fa conjuntament amb les plantilles. Per exemple, en el cas d’un contracte d’exclusivitat d’una Immobiliària, en base a una plantilla es farien servir aquests camps personalitzats per poder informar l’adreça de l’immoble, característiques de l’immoble, l’import del contracte, … etc.

Quin valor aporta MyRubric?

Ràpid
Fàcil

Documents firmats en menys de 2 minuts. Preparació, enviament, firma en temps rècord.

Firma en mobilitat en temps real.
Facilita la firma ràpida i còmode en el teu dispositiu (mòbil, tablet o ordinador).

Estalvia
diners

Elimina despeses de transport, desplaçaments i custòdia dels teus empleats, clients i proveïdors.

Estalvia diners eliminant el paper i la tinta. Elimina també espai de emmagatzematge de documents.

Firma
Saludable

Firma no presencial que prevé de la transmissió de virus i bacteris.

La firma a distància permet limitar el contacte entre persones, d’aquesta manera s’evita la transmissió de virus i bacteris tant pel contacte directe, com per la transmissió pels suports utilitzats (sobres, contractes ..)

Augmenta
els teus ratis

Gràcies a aquest sistema, podràs firmar documents de manera segura a distància, cosa que et permetrà augmentar els teus ratis de conversió en el tancament d’ofertes, contractes, etc …

Firma
ecològica

Reduïnt l’empremta de carboni.
Deixa de generar 15 grams de C02eq. per cada full DIN A4 imprès.

Sense inversió
inicial

Només pagues pels documents firmats.

Posada en marxa del servei en menys de 5 minuts, procés 100% online.

Validesa legal i seguretat

 

Validesa
Legal

Cumplim la normativa legal eIDAS de la UE.

MyRubric assegura la identitat del firmant i la integritat del contigut del document.

Evidències
Electròniques

MyRubric recull les evidències electròniques associades a cada firmant mentre transcórrer la firma del document.

Aquestes evidències son proves que aporten validesa legal al procés.

Segur
100%

Els nostres servidors de Cloud, cumpleixen amb tots els estàndards de seguretat més exigents.

Totes les transaccions es realitzen a través d’un xifrat HTTPS de 256 bits.

Validesa legal

MyRubric compleix amb les normatives de signatura electrónica de la Unió Europea (Reglament UE Nº 910/2014 eiDAS), que atorga validesa legal als documents signats mitjançant la nostra solució de signatura electrónica avançada.

Els elements que garanteixen la nostra validesa legal son:

Identificació de la persona que firma de forma única

Els signants en MyRubric són identificats per les seves dades personals, per la seva adreça de correu electrònic, i per un conjunt d’evidències electròniques recollides a cada signant durant el procés de signatura.

Intenció de Signatura

Es sol·licita a cada part involucrada en el procés de signatura que generi, la seva signatura i que confirmi la seva intenció de fer que la signatura electrònica respectiva sigui una representació legal de la seva signatura.

Integritat de procés

Per garantir la integritat tant de la signatura electrònica com de les evidències electròniques recollides durant el procés de signatura, s’aplica un segell de temps oficial reconegut a la Unió Europea. Aquest segell actua com a tercer de confiança, per assegurar que les dades van existir i no han estat alterats des d’un instant específic en el temps.

Evidències electròniques

Cada document signat a través d’MyRubric porta associat un arxiu detallat de totes les evidències electròniques (dades de l’signant, adreces IP, data i hora de la signatura, etc.) denominat Audit Trail o document probatori. Aquestes evidències es recullen durant el transcurs de l’procés de la signatura electrònica i en garanteixen la integritat i la identitat de la persona signant.

Seguretat

Les comunicacions entre els usuaris i la plataforma es realitzen usant protocols de comunicació segurs (SSL). Totes les dades relacionades amb els comptes d’usuari, els documents i les dades de signatura s’emmagatzemen de forma segura en uns servidors segurs en el núvol.

A més, durant el procés de signatura es recopila les evidències electròniques i tota aquesta informació s’encripta mitjançant una clau asimètrica i s’incrusta en el document final. La clau d’encriptació es custodia usant un servei de custòdia de claus d’alta seguretat contractat una empresa especialitzada.

Tria el teu pla i oblida-te’n

Contracta el pla d’enviaments que s’ajusti millor a les teves necessitats.
Sense quotes, sense compromisos ni permanència.

Desplaça el lliscador i calcula al moment quin és el millor pla per a tu o la teva empresa.

Documents

MYRUBRIC - FAQs

Encara tens algun dubte?

Trobaràs la resposta a la secció de FAQs.

Si ho prefereixes, sol·licita una demo online de MyRubric.

Descarrega el PDF resum.

PDF

Et queda algun dubte sobre … ?

Quin valor aporta MyRubric?

Quin valor aporta MyRubric?

Firma
Electrònica

EN BLANC
Què és la signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Existeixen diferents tipus de signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Quines son les principals diferències?

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Seguretat i Privacitat de  MyRubric

EN BLANC
Què és la signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Existeixen diferents tipus de signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Quines son les principals diferències?

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Funcionalitats de MyRubric

EN BLANC
Què és la signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Existeixen diferents tipus de signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Quines son les principals diferències?

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Tarificació i condicions de MyRubric

EN BLANC
Què és la signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Existeixen diferents tipus de signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Quines son les principals diferències?

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Contacta amb nosaltres

RGPD

1 + 15 =

També pots contactar amb nosatres a través de:

Email | comercial@myrubric.com

Teléfono | +34 930 001 088