MyRubric - Firma Online

Firma documents online

Edita, envia, firma i custodia
documents online.

MyRubric, permet una gestió ràpida,
còmoda i 100% segura de documents.

Noves Funcionalitats

MyRubric - WhatsApp

WhatsApp

Envia via WhatsApp 2 missatges al destinatari/s, tant la petició de firma com el document firmat. Té un cost de 0,05€ per missatge i destinatari/s. És molt útil per als  usuaris que ho prefereixin en comptes del correu electrònic.

MyRubric - CVS QR Code

Tecnologia CVS

Permet afegir al document un CVS (Codi de verificació segura), de manera que, encara que s’imprimeixi el document firmat electrònicament, sempre podrà validar-se l’autenticitat del mateix usant aquest codi. Per a facilitar-ho es complementa amb un codi QR que al ser escanejat des d’un smartphone descarrega el document original. Es pot utilitzar opcionalment: sempre, mai o en funció del document.

MyRubric - Edit Form

Formularis

Permet l’enviament de formularis PDF editables, de manera que el destinatari pot omplir total o parcialment, els documents abans de firmar-los.

MyRubric - 100% Móvil

Ús 100% des del mòbil

Utilitza tota la funcionalitat de MyRubric des del teu mòbil.

MyRubric - Plantilla

Plantilles

Utilitza Plantilles quan vulguis fer servir un mateix document modificant només camps específics del firmant (nom, cognoms, DNI, adreça, correu, empresa, camps personalitzats, … etc). És una manera d’estalviar temps quan un mateix document s’envia moltes vegades.

MyRubric - Enviar

Enviament des del mòbil

Les dues funcionalitats anteriors permeten enviar documents en mobilitat des del teu smartphone.

Documents: Vàlid per documents disponibles al teu dispositiu mòbil.

Documents des de plantilles: La plantilla es pot crear i enviar al mateix moment, però el més habitual serà haver-la configurat amb anterioritat a l’oficina / casa. Especialment indicat per transaccions on la persona que genera el contracte està en mobilitat (ex: finques immobiliàries, auto-escoles, … etc) i la persona que firma està al mateix lloc o a un altre.

MyRubric

Camps personalitzats

Els camps personalitzats es poden fer servir per completar un document o plantilla amb informació addicional que es demana en el moment d’enviar el document mitjançant un formulari. Aquests camps personalitzats permeten gran flexibilitat a l’hora d’enviar documents, sobretot quan es fa conjuntament amb les plantilles. Per exemple, en el cas d’un contracte d’exclusivitat d’una Immobiliària, d’acord amb una plantilla es farien servir aquests camps personalitzats per poder informar l’adreça de l’immoble, característiques de l’immoble, l’import del contracte, … etc.

Quin valor aporta MyRubric?

Ràpid
Fàcil

Documents firmats en menys de 2 minuts. Preparació, enviament, firma en temps rècord.

Firma en mobilitat en temps real.
Facilita la firma ràpida i còmode en el teu dispositiu (mòbil, tablet o ordinador).

Estalvia
diners

Elimina despeses de transport, desplaçaments i custòdia dels teus empleats, clients i proveïdors.

Estalvia diners eliminant el paper i la tinta. Elimina també espai d’emmagatzematge de documents.

Firma
Saludable

Firma no presencial que prevé de la transmissió de virus i bacteris.

La firma a distància permet limitar el contacte entre persones, d’aquesta manera s’evita la transmissió de virus i bacteris tant pel contacte directe, com per la transmissió pels suports utilitzats (sobres, contractes ..)

Augmenta
les teves ràtios

Gràcies a aquest sistema, podràs firmar documents de manera segura a distància, cosa que et permetrà augmentar les teves ràtios de conversió en el tancament d’ofertes, contractes, etc …

Firma
ecològica

Reduint l’empremta de carboni.
Deixa de generar 15 grams de C02eq. per cada full DIN A4 imprès.

Sense inversió
inicial

Només pagues pels documents generats.

Posada en marxa del servei en menys de 5 minuts, procés 100% online.

Validesa legal i seguretat

 

Validesa
Legal

MyRubric assegura la identitat del firmant i la integritat del contingut del document.

Evidències
Electròniques

MyRubric recull les evidències electròniques associades a cada firmant mentre transcórrer la firma del document.

Aquestes evidències són proves que aporten validesa legal al procés.

Segur
100%

Els nostres servidors de Cloud, compleixen amb tots els estàndards de seguretat més exigents.

Totes les transaccions es realitzen a través d’un xifrat HTTPS de 256 bits.

Validesa legal

Els elements que garanteixen la nostra validesa legal són:

Identificació de la persona que firma de forma única

Els signants en MyRubric són identificats per les seves dades personals, per la seva adreça de correu electrònic, i per un conjunt d’evidències electròniques recollides a cada signant durant el procés de signatura.

Intenció de Signatura

Es sol·licita a cada part involucrada en el procés de signatura que generi, la seva signatura i que confirmi la seva intenció de fer que la signatura electrònica respectiva sigui una representació legal de la seva signatura.

Integritat de procés

Per garantir la integritat tant de la signatura electrònica com de les evidències electròniques recollides durant el procés de signatura, s’aplica un segell de temps oficial reconegut a la Unió Europea. Aquest segell actua com a tercer de confiança, per assegurar que les dades van existir i no han estat alterades des d’un instant específic en el temps.

Evidències electròniques

Cada document signat a través d’MyRubric porta associat un arxiu detallat de totes les evidències electròniques (dades del signant, adreces IP, data i hora de la signatura, etc.) denominat Audit Trail o document probatori. Aquestes evidències es recullen durant el transcurs del procés de la signatura electrònica i en garanteixen la integritat i la identitat de la persona signant.

Seguretat

Les comunicacions entre els usuaris i la plataforma es realitzen usant protocols de comunicació segurs (SSL). Totes les dades relacionades amb els comptes d’usuari, els documents i les dades de signatura s’emmagatzemen de forma segura en uns servidors segurs en el núvol.

A més, durant el procés de signatura es recopila les evidències electròniques i tota aquesta informació s’encripta mitjançant una clau asimètrica i s’incrusta en el document final. La clau d’encriptació es custodia usant un servei de custòdia de claus d’alta seguretat contractat una empresa especialitzada.

Tria el teu pla i oblida-te’n

Contracta el pla d’enviaments que s’ajusti millor a les teves necessitats.
Sense quotes, sense compromisos ni permanència.

Desplaça el lliscador i calcula al moment quin és el millor pla per a tu o la teva empresa.

Documents

MYRUBRIC - FAQs

Encara tens algun dubte?

Trobaràs la resposta a la secció de FAQs.

Si ho prefereixes, sol·licita una demo online de MyRubric.

Descarrega el PDF resum.

PDF

Et queda algun dubte sobre … ?

Quin valor aporta MyRubric?

Quin valor aporta MyRubric?

Firma
Electrònica

EN BLANC

Què és la signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Existeixen diferents tipus de signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Quines son les principals diferències?

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Seguretat i Privacitat de  MyRubric

EN BLANC

Què és la signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Existeixen diferents tipus de signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Quines son les principals diferències?

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Funcionalitats de MyRubric

EN BLANC

Què és la signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Existeixen diferents tipus de signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Quines son les principals diferències?

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Tarificació i condicions de MyRubric

EN BLANC

Què és la signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Existeixen diferents tipus de signatura electrònica? ›

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Quines son les principals diferències?

La signatura electrònica és l’equivalent electrònic a el de la signatura manuscrita. S’utilitza en els processos de signatura de documents en línia perquè siguin fàcils d’usar i legalment vinculants entre les parts signants.

La signatura electrònica és legalment vinculant i està regida segons el sistema europeu de reconeixement d’identitats electròniques (conegut per les sigles en anglès eIDAS -Electronic IDentification, Authentication and trust Services-) és un Reglament de la UE sobre / un conjunt de normes per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques. Es va establir en el REGLAMENT (UE) Nº 910/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93 / CE.

S’usen per a signar qualsevol tipus de document (contractes, comandes de compra, comandes de venda, acords, préstecs, lloguers, contractes d’arres ..)

Els beneficis són molts, des de l’estalvi de costos i temps, reducció de contaminació per estalvi de consumibles i desplaçaments, comoditat per a tothom.

Contacta amb nosaltres

RGPD

11 + 6 =

També pots contactar amb nosaltres a través de:

Email | comercial@myrubric.com

Telèfon | +34 678 77 08 08